Адвокат Грабчук О.В.

Адвокат Житомир, юрист Житомир

Зв'яжіться з нами
067-994-23-34, 063-942-61-48

Як скасувати арешт майна після закриття кримінального провадження

Як скасувати арешт майна після закриття кримінального провадження

  До Юридичної компанії адвоката Грабчука звернулось одне з Товариств м. Києва із проханням здійснити юридичний супровід скасування арешту майна у кримінальному провадженні, яке вже майже як п’ять місяців було закрите. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розслідувалось за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 КК України. Розслідуванням було встановлено, що винним у вчиненні даного злочину є саме водій автомобіля, який належить вказаному Товариству на праві приватної власності. Під час ДТП водій отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям. Тому, у вересні 2018 року кримінальне провадження було слідчим закрите у зв’язку з відсутністю складу злочину. Однак, питання щодо подальшої долі автомобіля Товариства, на яке під час досудового розслідування було накладено арешт, не вирішене.
  Нетиповість справи полягала в тому, що відповідно до п.2 ч.1 ст.174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням відповідних осіб. А в нашому випадку досудове розслідування вже було закінчене. А тому фактично слідчий суддя не був наділений повноваженнями щодо розгляду клопотання про скасування арешту майна. Чинне кримінальне процесуальне законодавство не регулює дане питання.
  Адвокатом в Житомирі Грабчуком Олександром було підготовлене відповідне клопотання про скасування арешту майна, яке ґрунтувалось як на нормах КПК України, так і з врахуванням окремих положень практики ЄСПЛ.  
  Так, ч.6 ст.9 КПК України визначає, що у випадках, коли положення КПК України не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження. Відповідно до ч.3 ст.174 КПК України, прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації. Разом з тим, у нашому випадку постанова про закриття кримінального провадження була винесена слідчим (а не відповідним прокурором), а тому питання про скасування арешту майна (автомобіля) слідчим не вирішувалось.
  Водночас ст.ст. 7, 16 КПК України встановлюють, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
  У відповідності до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 р., кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
  Згідно з рішенням ЄСПЛ у справі «Смирнов проти Росії» від 07.06.2007 р., при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, між суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку – вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна причина. На час подання клопотання у держави не було будь якої (навіть мінімальної) причини утримувати автомобіль, що належить на праві приватної власності Товариству.
  Враховуючи те, що були відсутні достатні підстави, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння Товариством своїм майном у контексті забезпечення «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи (див. рішення Європейського суду з прав людини у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II), ми вважали, що клопотання про скасування арешту майна підлягало розгляду слідчим суддею Богунського районного суду м. Житомира (із подальшим його задоволенням).
  У клопотанні також було зроблено посилання на практику українських слідчих суддів з даного приводу, які вже виносили позитивні для власника майна ухвали:

  • ухвала слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.05.2017 р. у справі № 757/22584/17-к;
  • ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.01.2018 р. у справі № 761/47156/17.

  За результатами розгляду клопотання адвоката Грабчука О.В. та з урахуванням викладеного вище, слідчим суддею Богунського райсуду м. Житомира скасовано арешт, накладений на автомобіль Товариства.