Адвокат Грабчук О.В.

Адвокат Житомир, юрист Житомир

Зв'яжіться з нами
067-994-23-34, 063-942-61-48

Дія «Закону Савченко» в постановах Верховного Суду «день за два» (оновлено)

  Консультації по телефону по даному питанню не надаються!

  На даний час Верховний суд виклав дві позиції відносно застосування положень «Закону Савченко» у своїх постановах: від 01 березня 2018 року у справі № 759/19973/15-к та від 13 березня 2018 року у справі № 440/853/17.
  Згідно з постановою від 01 березня 2018 року у справі № 759/19973/15-к, Верховний Суд вказав, що один і той же строк попереднього ув’язнення по 20 червня 2017 року зараховується з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі, а вже з 21 червня 2017 року — зараховується за правилами ч.5 ст.72 КК у редакції ЗУ № 2046-VIII (відповідно до принципу прямої дії закону) — один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі. Відповідно до ч.2 ст.5 КК, закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі. Зворотна дія закону означає, що новий закон застосовується як до тих фактів і правовідносин, як виникли чи продовжують існувати після набрання цим актом законної сили, так і тих, що існували до цього. Водночас цей принцип не може тлумачитися як такий, що забороняє пряму дію закону, тобто дію або застосування цього закону до фактів і правовідносин, які виникли або тривають після набрання законом чинності. Оскільки попереднє ув’язнення має триваючий у часі характер і застосовувалося до 20 червня 2017 року включно (тобто під час дії ч.5 ст.72 КК в редакції ЗУ № 838-VIII, який визначав правило зарахування попереднього ув’язнення у строк відбуття покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі), так і після того, починаючи з 21 червня 2017 року (коли набрав чинності Закон України № 2046-VIII, яким ч.5 ст.72 КК викладена в новій редакції, що передбачає зарахування попереднього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі), судом було прийнято рішення про зарахування засудженому періоду попереднього ув’язнення, який мав місце до 20 червня 2017 року включно, за правилами ч.5 ст.72 КК у редакції Закону України № 838-VIII (з урахування принципу заборони зворотної дії закону, який «іншим чином погіршує становище особи»), а періоду попереднього ув’язнення, який тривав, починаючи з 21 червня 2017 року, — за правилами ч.5 ст.72 КК у редакції Закону України № 2046-VIII (відповідно до принципу прямої дії закону). З огляду на це апеляційний суд правильно застосував положення ч.5 ст.72 КК.
  У той же час, згідно з іншою постановою Верховного Суду від 13 березня 2018 року у справі № 440/853/17, якщо станом на 20 червня 2017 року особа мала право на застосування до неї положень, передбачених ч.5 ст.72 КК в редакції ЗУ № 838-VIII (зарахування попереднього ув’язнення у строк відбуття покарання з розрахунку один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі), відповідно до ч.2 ст.5 КК відсутні підстави для застосування відносно неї положень ЗУ № 2046-VIII (зарахування попереднього ув’язнення з розрахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі).
  Так, Верховний Суд вважає, що у випадку, коли станом на 20 червня 2017 року особа мала право на застосування до неї положень, передбачених ч.5 ст.72 КК в редакції Закону України № 838-VIII «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання» від 26 листопада 2015 року, відповідно до ч.2 ст.5 КК відсутні підстави для застосування відносно неї положень Закону України № 2046-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув’язнення» від 18 травня 2017 року, яким погіршуватиметься становище цієї особи.
  Постановою Верховного Суду від 06.06.2018 р. у справі №180/746/16-к визначено, що правило зарахування попереднього ув’язнення до строку позбавлення волі не можна вважати таким, що визначає караність або інші кримінально-правові наслідки діяння в розумінні ч.2 ст.4 КК України. Таким чином, ч.5 ст.72 КК України (в редакції Закону від 26.11.2015 р.) не застосовується після набрання 21.06.2017 р. чинності новою редакцією даної норми. Отже, попереднє ув’язнення зараховується у строк покарання (як день за два) лише на час дії вказаного Закону (до 21.06.2017 р.).
  На сьогоднішній день з даного приводу має чинність Постанова ВП ВС від 29.08.2018 року по справі № 663/537/17 (№ в ЄДРСР 76207318), що детально роз’яснює вказані вище питання застосування «Закону Савченко».
Правовий висновок щодо застосування норми права, передбаченої ч. 5 ст. 72 КК України (зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання)
102. Положення ч. 5 ст. 72 КК України щодо правил зарахування попереднього ув’язнення до строку позбавлення волі чи інших видів покарань, передбачених у ч. 1 ст. 72 КК України, визначають «інші кримінально-правові наслідки діяння» у розумінні ч. 2 ст. 4 КК України.
103. Якщо особа вчинила злочин в період з 24 грудня 2015 року до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII (пряма дія Закону № 838-VIII).
104. Якщо особа вчинила злочин в період до 23 грудня 2015 року (включно), то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII (зворотна дія Закону № 838-VIII як такого, який «іншим чином поліпшує становище особи» у розумінні ч. 1 ст. 5 КК України).
105. Таким чином, якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII в силу як прямої, так і зворотної дії кримінального закону в часі.
106. Якщо особа вчинила злочин до 20 червня 2017 року (включно) і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув’язнення після 21 червня 2017 року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII, то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 838-VIII. В такому разі Закон № 838-VIII має переживаючу (ультраактивну) дію. Застосування до таких випадків Закону № 2046-VIII є неправильним, оскільки зворотна дія Закону № 2046-VIII як такого, що «іншим чином погіршує становище особи», відповідно до ч. 2 ст. 5 КК України не допускається.
107. Якщо особа вчинила злочин, починаючи з 21 червня 2017 року (включно), то під час зарахування попереднього ув’язнення у строк покарання застосуванню підлягає ч. 5 ст. 72 КК України в редакції Закону № 2046-VIII (пряма дія Закону № 2046-VIII)