Адвокат Грабчук О.В.

Адвокат Житомир, юрист Житомир

Зв'яжіться з нами
067-994-23-34, 063-942-61-48

Самоправство та рейдерство: співвідношення понять

  Стаття 356 КК України містить чітке визначення поняття «самоправство». Під такими діями розуміється самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється іншими особами (фізичними або юридичними), якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, власника, державним чи громадським інтересам. При цьому, самоправству характерні наступні ознаки: — наявність самовільних дій, що суперечать закону; — інші особи оспорюють законність таких дій; — заподіяння діями винної особи значної шкоди охоронюваним інтересам; — обов’язкова наявність причинного зв’язку між діями винної особи та нанесеною шкодою.
  Поняття «рейдерство» чинним кримінальним законодавством України не передбачене. Теоретично в Україні рейдерство розуміють як злочинні дії осіб з метою набуття права власності на чуже майно шляхом використання корупційних зв’язків, підробки документів, силового захвату підприємств, шахрайства тощо. В світовій теорії виділяють «чорне», «сіре» та «біле» види рейдерства. Під «чорним» рейдерством розуміють суто кримінальні дії, спрямовані на захват власності: перелічені вище шахрайство, вимагання, примушування до вчинення правочинів на користь певних осіб, підкуп певних осіб (суддів, співробітників правоохоронних органів тощо). Під «білим» рейдерством розуміють поглинання компанії, що відбувається проти волі власника такої компанії, але із дотриманням всіх вимог та у відповідності чинному законодавству. «Сіре» рейдерство – це комплекс заходів, направлених на заволодіння майном, ззовні закамуфльоване під законні методи, але вся схема такого поглинання має ознаки кримінальних правопорушень.
  У Кримінальному кодексі України передбачені статті, які хоч і не містять поняття рейдерства, але можуть бути його складовими частинами. Стаття 205-1: підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців. Стаття 206: протидія законній господарській діяльності. Стаття 206-2: протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації. Стаття 219: доведення до банкрутства. Стаття 375: постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови. Класичним прикладом рейдерських дій можуть бути наступні. Після підробки реєстраційних документів або відповідного рішення суду здійснювалось фізичне захоплення підприємства його новим власником (відповідно до таких документів). Після цього, право власності на вказане підприємство передавалось зацікавленим третім особам. Таким чином, у даному варіанті можуть бути наявні ознаки складів, злочинів, передбачених ст.ст. 205-1, 375, 206, 206-2, 189, 190 КК України. Тобто, рейдерство, на відміну від самоправства, поняття неконкретне. Воно у кожному конкретному випадку буде містити різні склади злочинів. Поняття рейдерство більше використовують політики, журналісти, статисти у своїй роботі. Юристи використовують інші назви рейдерства, в залежності від форм та методів його здійснення. Наприклад, недружнє поглинання або незаконне заволодіння майном підприємства. Оскільки саме рейдерство в кожному конкретному випадку є особливим, можливий і випадок, коли самоправство (ст. 356 КК України) буде однією з його складових частин. Але поняття рейдерства є більш ширшим за поняття самоправства. А останнє може становити частину рейдерства по суті. Тобто, якщо особа вчинила самоправство, то її дії будуть кваліфіковані за ст. 356 КК України. А якщо особа вчинила рейдерство, то її дії будуть кваліфіковані за різними статтями (205-1, 375, 206, 206-2, 189, 190, в т.ч і 356 КК України). Самоправство може бути вчинене спонтанно і полягати в одному конкретному діянні. Наприклад, винна особа, в рахунок погашення йому боржником боргу, незаконно забирає його квартиру і вселяється в неї. При рейдерстві ситуація інша. Рейдер отримує, як приклад, потрібне судове рішення, на підставі якого він вносить в державні реєстри зміни та переоформлює нерухомість чи права на підприємство на інших третіх осіб. В той же час, із застосуванням силового методу підприємство переходить до нових власників відповідно до судового рішення. Поки дійсні власники підприємства будуть оскаржувати правомірність судового рішення, отриманого рейдером, то підприємство вже буде декілька разів переоформлено на т.з. добросовісних набувачів і може взагалі бути змінена його організаційно-правова форма. Це цілий комплекс заздалегідь продуманих і підготовлених дій із застосуванням великого розміру фінансів, інтелекту, корупційних зв’язків тощо.
  Тому, як відмінність самоправства від рейдерства можливо виділити наступне. При рейдерстві направленість цілого комплексу заходів спрямована на вчинення небезпечних дій (в т.ч. законних або силових, незаконних), з метою набуття права власності на чуже майно, підприємство в особливо великих розмірах.